Palvelut

Itsehoito

Suurin osa reseptivapaista tuotteista löytyy laajasta palveluvalinnasta. Henkilökunta opastaa oikean tuotteen valinnassa. Itsehoitotuotteet voi maksaa ilman vuoronumeroa suoraan kassalle vasemmalla.

Lääkkeiden hinnat ovat samat kaikissa Suomen apteekeissa. Muut tuotteet hinnoittelemme jatkuvasti kohtuulliselle hintatasolle. Haluamme tarjota samat edut kaikille asiakkaillemme, meillä ei ole kanta-asiakastarjouksia.

Olemme lisänneet valikoimiimme paljon erilaisia apuvälineitä, liukulakanoita, Tena-tuotesarjan yms.

Reseptilääkkeet

Reseptiasiakkaita palvellaan kolmessa suoratoimituspisteessä vuoronumeron mukaisessa järjestyksessä.

Suoratoimituspisteessä asiakkaalla on mahdollisuus istuen keskustella rauhassa lääkityksestään. Farmaseuttinen henkilökunta opastaa oikeaan ja tarkoituksenmukaiseen lääkkeiden käyttöön. ATK-ohjelmamme tuo esille asiakkaan käyttämien lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset.

Reseptilääkkeitä ostettaessa Kelakortin esittäminen varmentaa oikean sairausvakuutuskorvauksen. Kun noudettava resepti on sähköisessä muodossa, Kelakortti tai potilasohje on tarpeellinen, jotta apteekki voi kirjautua oikean henkilön tietoihin reseptikeskukseen.

Asiamies voi noutaa potilaan lääkkeet, mikäli hänellä on potilaan Kelakortti ja noudettavan lääkkeen nimi tiedossa tai potilasohje. 

Kassakuittiin tulostuu asiakkaan käyttämien reseptilääkkeiden omavastuiden kertymä vuoden alusta niistä lääkkeistä, jotka on ostettu Paltamon apteekista. Kun tämä summa ylittää kertymärajan (hieman yli 600 euroa), asiakas maksaa loppuvuoden korvauksen piiriin kuuluvista lääkkeistä 2,50 euroa ostokerralta per lääke. Apteekki perii loppuhinnan Kelalta.

Reseptilääkkeet ja asiakkaan itsehoitolääkkeet voi maksaa suoraan suoratoimituspisteeseen.

Reseptien uusiminen

Voit uusia reseptit kätevimmin Kelan omakanta -palvelussa, se on osoitteessa https://www.kanta.fi/

Sähköisistä resepteistä voi jättää uusintapyynnön myös apteekkiin. Farmaseutti kirjaa uusintapyynnön mukaan halutessasi matkapuhelinnumerosi, johon terveyskeskus lähettää tekstiviestin, kun resepti on uusittu. Sähköisen reseptin uusimismaksu on 2 euroa reseptiä kohti. Maksimimaksu kertaa kohti on 6 euroa. Tietosuojasyistä apteekki ei voi vastata puhelimitse sähköisiin resepteihin liittyviin kysymyksiin.

Jos asiamies pyytää uusimaan toisen henkilön reseptejä, hänellä on oltava potilaan allekirjoittama valtakirja. Valtakirjan voi antaa yhdeksi asiointikerraksi tai kolmeksi vuodeksi. Valtakirja on apteekkikohtainen eli jokaiseen apteekkiin, jossa asioidaan, on toimitetaava oma valtakirja. Myös jokaiselle asiamiehelle on annettava oma valtakirja, mikäli useampi henkilö toimii potilaan asiamiehenä.

Tiliasiakkuus

Jos apteekkiasioinnin hoitaa joku kolmas taho, esim. kotisairaanhoito tai palvelukodin henkilökunta, tehdään asioinnin helpottamiseksi asiakkaan kanssa tilisopimus. Kuukauden aikana ostetuista lääkeostoista lähetetään seuraavan kuukauden alkupäivinä asiakkaalle tai hänen asioidenhoitajalleen lasku. Tämän laskun voi maksaa joko pankkiin tai suoraan apteekkiin. Vaivattomin käytäntö on suoraveloitusvaltakirja, jonka asiakas voi antaa Paltamon apteekille omassa pankissaan.

Tiliasiakkaita muistutetaan siitä, että Kelakortin tietojen muuttuessa on tarpeen käyttää Kelakorttia apteekissa oikean korvauksen saamiseksi.

Annosjakelu

Kainuun maakunta kuntayhtymän pyynnöstä Paltamon apteekki välittää kotisairaanhoidonpotilaille vakituisessa käytössä olevia lääkkeitä jaettuna annospusseihin. Tämä edellyttää annosjakelusopimuksen tekoa apteekin kanssa. Lääkkeet tilataan kahden viikon erissä Espoonlahden apteekista Helsingistä. Kotisairaanhoidon henkilökunta huolehtii tilauksista ja lääkityksessä tapahtuvien muutosten ilmoittamisesta apteekkiin.

Tällä käytännöllä vähennetään kotisairaanhoidon henkilökunnan työtä ja lääkityksen muutoksista johtuvaa lääkehukkaa.